Kund

Swedish Space Corporation

Uppdrag

We help earth benefit from Space! Det är Swedish Space Corporations (SSC) mission och som en framstående aktör på den internationella rymdmarknaden önskade de en webbplats som förmedlade deras unika position inom en bransch i explosiv tillväxt.

Tjänster
  • Strategi
  • Webbdesign
  • Animation
  • Illustration

Uppdraget

Mer rörligt material, wow-faktor och ett modert uttryck stod på önskelistan från kund när Appelberg fick i uppdrag att skapa en ny webbplats för SSC.

SSC:s webbplats är navet för det svenska bolaget med 50 års erfarenhet av rymdtjänster och verksamhet runt hela jorden – och framför allt utanför vår planet. Uppdraget bestod av att skapa en webbplats som förmedlar deras olika tjänster men samtidigt befäster den kompetens och erfarenhet som SSC besitter. ”Embracing the past, welcoming the future” var ledstjärnan.

Lösning

SSC ingår i flera rymdsamarbeten och marknadsför sina tjänster till både kommersiella och icke-kommersiella aktörer samt har ett samhällsinformerande uppdrag. Webbplatsen är designad för att varje besökare, oavsett behov och intresse, ska hitta rätt. Samtidigt ska SSC:s varumärke som en pålitlig och erfaren aktör med stora ambitioner inför framtiden visualiseras.

Ambitionen har varit den nya webbplatsen ska förmedla bilden av ett företag i framkant där också deras historia spelar en viktig roll. Även kundperspektiv i form av kundcase och rörligt material fick en större roll på den nya webbplatsen för att visa SSC:s erfarenhet och praktiska utföranden i en bransch där få har faktisk erfarenhet av de tjänster som erbjuds.

Designen av startsidan bygger på element som rör sig med olika hastigheter, en parallaxeffekt, som skapar en 3D-djupeffekt. Norrsken är ett genomgående inslag i bildspråket som syftar till att belysa SSC:s nordliga hemvist och Esrange som en unik plats i verksamheten.

Resultat

En webbplats med ett samtida uttryck som i sitt utförande särskiljer SSC från sina konkurrenter. Formspåket visar att SSC varit med länge och är en auktoritet i branschen och bildspråket förmedlar att Esrange är en unik plats för SSC:s verksamhet. Genom ett komplett designsystem finns lösningar för alla eventuella uppdateringar.

Filmat material får stort utrymme på webbplatsen där autoplay och parallaxscroll skapar engagemang och lockar till läsning och interaktion.

Webbplatsen är designad för att varje besökare, oavsett behov och intresse, ska hitta rätt.

Bild från Appelbergs simulering av hur det kommer att se ut när en raket lyfter från Spaceport Esrange inför deras invigning.

Appelberg fick även i uppdrag att skapa en simulering av hur det kommer att se ut när en raket lyfter från Spaceport Esrange inför deras invigning.
Se resultatet av filmen här. 

 

 

Vill du veta mer?

Marie Antonsson Appelberg

Marie Antonsson

Project Manager

+46 (0)73 684 53 04