AppelbergDigitaltSprint

Hög tid att planera contentåret 2024

By October 23, 2023 No Comments

Hösten är här och innan vi vet ordet av säger vi hej till 2024. Det är därför dags att börja tänka på vad ni vill kommunicera under nästa år och var ert fokus ska ligga. Marie Antonsson är en av Appelbergs sprintfacilatorer och hon tycker att en sprint är ett perfekt verktyg för att sätta planen inför nästa år.

Vad innebär det att göra en sprint?
En sprint är en workshopmetod där man jobbar med konkreta övningar som tillsammans leder fram till önskat resultat. Det handlar mer om att generera idéer och prioritera än långa diskussioner.

Hur kan man sätta en contentplan genom en sprint?
Resultatet av en sprint kan vara olika saker beroende på frågeställningen man går in med. Anledningen till att vi tycker att det är ett bra verktyg för att ta fram underlag till en contentplan är att vi kan jobba utifrån ett upplägg där vi fokuserar på målgrupp, budskap och kanaler. En contentplan handlar ju just om att utifrån sina målgrupper planera rätt och relevant innehåll i rätt kanal.

Vad är dina tre bästa tips att tänka på när man planerar sin kommunikation?

  1. Jag tycker att det är viktigt att man börjar med distributionen i fokus, det vill säga att hur når vi målgrupperna och tillgodoser vi deras behov. De är väldig lätt att börja med innehållet utan att veta vem det egentligen riktar sig mot och hur det ska nå ut.
  2. Återanvänd och titta på vad ni redan har. Det ni tycker är gammalt innehåll är nytt för de personer som ännu inte har sett det.
  3. Analys! Det är genom att följa upp er kommunikation som ni lär känna er målgrupp, ser vad som fungerar och får värdefull input till contentplanen.

Vill du veta mer om hur vi på Appelberg kan hjälpa er att ta fram en contentplan eller planera nästa år? Kontakta oss!

Marie Antonsson Appelberg

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med Sprint?

Kontakta Marie på [email protected] | +46 (0)73 684 53 04

Hör av dig så berättar jag mer!